แบตเตอรี่ Battery

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่


แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลรุ่น INVA 
ประกัน 12 เดือน ใช้งานโซล่าเซลล์ 3-4 ปี

INVA  Deep Cycle     32A     1,950 บาท 
INVA  Deep Cycle     45A     2,400 บาท
INVA  Deep Cycle     60A     3,150 บาท
INVA  Deep Cycle     80A     3,950 บาท
INVA  Deep Cycle   100A     4,350 บาท
INVA  Deep Cycle   120A     5,000บาท
INVA  Deep Cycle   150A     6,300 บาท
INVA  Deep Cycle   200A     8,300 บาท
แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล รุ่น TURBURA
ประกัน 12 เดือน ใช้งานโซล่าเซลล์ 4-5 ปี

ERB1000  Deep Cycle    90A   4,200 บาท
TBL1200  Deep Cycle  100A   5,500 บาท
TBL1500  Deep Cycle  120A   6,000 บาท
TBL1600  Deep Cycle  150A   6,900 บาท
แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล รุ่น VINT
ประกัน 12 เดือน ใช้งานโซล่าเซลล์ 6-10 ปี

VINT135  Deep Cycle   135A       7,800 บาท 
VINT150  Deep Cycle   150A       8,400 บาท
VINT200  Deep Cycle   200A     10,300 บาท


ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้